header.jpg
Algemeen  |  16-10-2018
Voor de bouw van een nieuw clubhuis op de Fortuinweg, zoekt ZHC De Kraaien naar een kwalitatief goede, betrokken hoofdaannemer die binnen het budget de bouw kan realiseren. Er zal een selectietraject worden opgestart waarbij uit ten minste 3 aannemers gekozen zal worden. Hiermee willen we borgen dat we marktconforme afspraken maken en dat we de best aannemer kiezen.

Ook gespecialiseerde onderaannemers kunnen nu al hun interesse tonen en geselecteerd worden. Deze zullen uiteindelijk altijd onder regie en verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer worden ingezet.

Samenwerkingsvorm
Voorgesteld wordt om een samenwerking op basis van een Bouwteamovereenkomst aan te gaan. Hierbij worden op hoofdlijnen afspraken vastgelegd over de samenwerking, besluitvorming en voorwaarden. Deze werkwijze geeft in de huidige marktsituatie de grootste zekerheid dat het project tijdig, binnen budget en volgens de wensen van de Kraaien wordt opgeleverd.

Selectiecriteria
De keuze voor de aannemer zal worden bepaald op basis van onderstaande criteria.

Financieel:
  • Uurkostencijfer
  • Algemene kosten en Winst en Risico

Samenwerking:

  • Wijze waarop het project als partners gefaseerd aangevlogen kan worden
  • Betrokken teamleden bij de aannemer. Kwaliteit en klik.

Referentie & ervaring
  • Trackrecord eerder uitgevoerde vergelijkbare houtskeletbouw projecten
  • Referenties, tevredenheid eerdere opdrachtgevers

Aansluiting bij keurmerk organisatie
Bouwgarant of een gelijkwaardig


Budgettering

Op basis van het voorlopig ontwerp, de constructieve gegevens en een installatie-advies kan een grove raming gemaakt worden om te kijken of het plan financieel haalbaar is. Daarna kunnen in bouwteamverband een definitieve begroting, eventuele bezuinigingen, een voorbereidingsschema en een planning uitgewerkt worden. De begroting is open en volledig inzichtelijk voor de Kraaien.
Deze manier van werken versnelt het project, voorkomt discussies over meerwerk en geeft de Kraaien de grootst mogelijke invloed op de besteding van het geld.

Selectie

De keuze voor de aannemer zal door een selectiecommissie worden bepaald waarin ten minste de volgende leden zitting hebben: Voorzitter Kraaien, Penningmeester Kaaien, Commissievoorzitter Nieuwbouw, Architect, Bouwkundige. Zij zullen gesprekken voeren met de aannemer, op bezoek gaan bij gerealiseerde projecten en referentiegesprekken voeren.

Ontwerp en planning

Het voorlopig ontwerp van het clubhuis is te vinden op http://studiokramer.nl/clubhuis/. Hoe de planning er uitziet is momenteel nog niet duidelijk. Dit heeft alles te maken met de onherroepelijke vaststelling van het bestemmingsplan door de Raad van State. Wij verwachten daarom niet eerder dan de zomer van 2019 te kunnen starten met de bouw.

Aanmelden

Ge├»nteresseerde aannemers kunnen zich aanmelden via [email protected]