header.jpg
Algemeen  |  10-5-2019

Ondanks dat iedereen nog bezig is met het huidige hockeyseizoen met eventuele kampioenschappen en toernooien in het vooruitzicht, is de Technische Commissie al weer bezig met het volgende seizoen. De Technische Commissie heeft de functie om het hockey uit te zetten, maar zorgt ook voor de indeling van alle teams.  

 

Net als de afgelopen seizoenen zullen de spelers worden ingedeeld in twee verschillende soorten teams; prestatieteams en breedteteams. De eerste twee teams zijn de prestatieteams, alles daaronder zijn breedteteams. De prestatieteams worden ingedeeld op sterkte, breedteteams worden ingedeeld aan de hand van sociale aspecten, verzoeken, etc.

 

Hoe gaat er geselecteerd worden?

 

Om tot een indeling te komen van de teams worden gegevens verzameld van alle spelers over het gehele jaar. Hiervoor zijn meerdere meetmomenten in het leven geroepen. (1) De coach en/of trainer vullen rond de herfstvakantie onafhankelijk van elkaar het spelvolgsysteem in, dat doet de coach en/of trainer aan het (2) einde van het seizoen nog een keer. Hierbij wordt gekeken naar techniek, inzicht, persoonlijkheid en snelheid van de spelers (TIPS). Daarnaast wordt nog een advies gegeven over welke positie het beste past bij welke speler. Zo ontstaat binnen elk team een ranking van 1 t/m 13. 

 

Aan de (3) trainingscoördinator wordt aan het einde van het seizoen gevraagd een advies te geven een grove ranking te maken van spelers die hij geschikt vindt om in de eerste twee selectieteams te spelen. 

 

Tot slot worden de (4) lijncoördinatoren gevraagd een indeling te maken en rekening te houden met wensen van spelers en ouders, zoals vrienden die bij elkaar willen spelen. 

 

Wat verandert er ten opzichte van vorig jaar? 

 

Voor volgend seizoen worden er geen selectietrainingen meer georganiseerd. Dus geen momentopname en geen stress meer voor ouder en kind. In plaats daarvan zijn er (5) onafhankelijke beoordelaars aangesteld die zonder aankondiging bij jullie wedstrijden komen kijken. Ook deze gegevens worden verzameld zodat we op basis van verschillende data een goed beeld kunnen vormen.

 

Op basis van deze 5 verschillende data worden voorlopige indelingen van teams gemaakt. Doordat in enkele gevallen soms moeilijk kan worden ingeschat hoe een speler relatief ten opzichte van andere spelers presteert, worden voor de definitieve selectie onderlinge wedstrijden georganiseerd. 

 

Indien er twijfel is tussen verschillende spelers, kunnen (6) gegevens over je inzet, zoals of je altijd op tijd komt, hoe vaak je hebt afgezegd, je bereid bent iets te doen voor de club (spelregelcursus, fluiten, jeugdbestuur, enz) van invloed zijn op een definitieve keuze.

 

De definitieve selectie wordt medio juni kenbaar gemaakt. Het eerste weekeinde na het kenbaar maken van de definitieve selectie biedt de Technische Commissie de gelegenheid aan spelers en ouders om tijdens een 10 minutengesprek een toelichting te vragen.

 

Voor de selectie van de spelers eerste jaar D zijn er minder objectieve data uit het verleden aanwezig. Daarom zal op basis van inzichten van de trainingscoördinator een eerste screening plaatsvinden. 

 

De stappen in selectieproces:

1) De coach en/of trainer geeft beoordeling rond herfst

2) De coach en/of trainer geeft beoordeling aan einde seizoen

3)  advies van trainingscoördinatoren

4) advies vanuit lijncoördinatoren

5) onafhankelijke beoordelaars

6) gegevens over inzet 

 

Tot slot nog dit. Heb je nog zelf invloed op de selectieprocedure? Jazeker. Naast gewoon je best doen zijn er nog twee mogelijkheden. Als je nu niet in een prestatieteam speelt en je wilt dat wel, dan kan je dit aangeven bij de Technische Commissie per mail ([email protected]). Er zal dan de komende tijd een keer extra worden gekeken naar jouw kwaliteiten. Voor de helderheid; dit geeft geen garantie. Het kan echter ook zijn dat jouw kwaliteiten komen bovendrijven en je geselecteerd wordt voor een prestatieteam.

 

De andere mogelijkheid is dat een compleet team bij elkaar wil blijven, ook wel een vriendenteam genoemd. Bespreek dit altijd goed met jouw team, geef elkaar de tijd en ruimte om een persoonlijke keuze te maken. Vervolgens zullen jullie als team een verzoek moeten indienen bij de lijncoördinator. Het spreekt voor zich dat een vriendenteam altijd wordt gezien als breedteteam. 

 

TC ZHC de Kraaien