header.jpg
Vereniging  |  24-1-2020
Als club hebben we zo onze tradities en dat is natuurlijk prachtig. Zo weet een beetje Kraai dat als de winter komt de stamppotavond niet ver weg is. Dit jaar zal dit traditioneel diner op zondag 1 maart plaatsvinden. 

Huidige- en oud-kraaienleden kunnen elkaar zowel ontmoeten tijdens de borrel als tijdens de maaltijd. Maar ook tijdens korte onderlinge wedstrijden. Vanaf ongeveer 15:30 uur spelen we in teams van 6 personen op een kwart veld. En als de wedstrijden zijn afgelopen heffen we het glas met elkaar. De overige drankjes, behalve de koffie na de stamppot, zijn voor eigen rekening. Op de club kan overigens alleen gepind worden.

N.B. Als het weer spelen van een wedstrijd onmogelijk maakt, dan starten we met de borrel om 17:00 uur.

De kosten zijn € 15,00 p.p. graag over- maken op het rekening nr.: van Z.H.C. de Kraaien:
IBAN: NL10RABO0370135385 Onder vermelding van: stamppot-uw naam


U kunt zich tot 16 februari opgeven via:

[email protected] en wel voor:
De wedstrijden en de maaltijd
De wedstrijden
De maaltijd

Start wedstrijden om 15:30.

Ontvangst voor de maaltijd om 18:00, of start met de borrel vanaf ongeveer 17:00.