header.jpg
Jeugd  |  12-6-2020
Het is zover; de teamindelingen voor het nieuwe seizoen zijn bekend. Altijd een spannend moment om te zien met wie je gaat spelen óf het geval als je een ouder bent, met wie je naast de lijn staat. De teamindeling is als pdf toegevoegd aan dit bericht. De teams zijn voorlopig en kunnen na de herfstvakantie mogelijk wijzigen door bijvoorbeeld nieuwe aanmeldingen. 
 
Wij hebben zo veel mogelijk geprobeerd om leuke teams te creëren want hockey is een teamsport en dat moet natuurlijk vooral leuk zijn. Hierbij hebben we gekeken naar gelijkgestemden en rekening gehouden met zoveel mogelijk persoonlijke verzoeken. Al met al is het een lastige puzzel waarbij het onmogelijk is om alle verzoeken te honoreren.

Meer informatie over de procedure vind je in dit bericht.
 
We realiseren ons dat er altijd verrassingen en mogelijke teleurstellingen kunnen zijn. Onze ervaring, ook als ouder, is dat kinderen vaak snel wennen aan de nieuwe teamindeling en snel met plezier zullen gaan hockeyen in hun nieuwe team! Nieuwe dynamiek, nieuwe groeimogelijkheden en vooral leuk samenspelen geeft het team de juiste balans voor spelplezier!
 
Binnen de categorieën (F, E6-tallen en E8-tallen) zijn de teams primair ingedeeld op hetzelfde niveau. In september starten we met de pre-competitie en na ongeveer 5 wedstrijden bekijkt de KNHB of de teams qua sterkte goed zijn ingedeeld of beter van poule kunnen veranderen om het spelplezier hoog te houden (alles dik verliezen of alles met veel gemak winnen - beide geeft niet het juiste spelplezier). 
 
Alle Jongste Jeugdteams zijn vanaf 1 juli 2020 zichtbaar op de website onder "Mijn Kraaien", of in de mobiele Kraaien-app onder menu "Teams". Kies "mijn teams" of kies "Alle teams - Kraaien - Jongste Jeugd". T.z.t. komt hier ook het wedstrijdschema in te staan. 
 
Kennismaking nieuwe teams 2020
Afhankelijk van de ontwikkelingen wat betreft het coronavirus, kijken we of het gaat lukken om een informatieochtend te organiseren voor de Jongste Jeugd en 1e jaars D. Het is de bedoeling dat dit op zaterdag 29 augustus zal gebeuren, zet die dus even met potlood in de agenda. Deze informatieochtend maken de nieuwe de teams kennis met elkaar en worden de nieuwe spel/veld/spelregels uitgelegd aan de kinderen én de ouders. Info / tijden volgen zo snel mogelijk en worden via de site en de Kraaien-app gecommuniceerd. Hou die dus in de gaten.
 
Oudercoaches
We hebben ook komend jaar weer de hulp nodig van oudercoaches en ouderbegeleiders voor ieder team! Oudercoaches staan met de jeugdcoach langs de lijn tijdens de wedstrijden, doen de voorbereiding zoals teamindeling, wissels en begeleiden het team. De ouderbegeleider is belangrijk voor het reilen en zeilen rondom de wedstrijden en teamorganisatie zoals fruit/fluit schema’s of keepersschema en wat je maar bedenkt. 

Vind je het leuk om te coachen of te begeleiden? Voor de oudercoach is hockey ervaring een pré, maar een sportieve achtergrond (denk aan voetbal, korfbal of een andere teamsport) en vooral lol hebben in het coachen zijn voor ons minstens zo belangrijk!

Voor de ouderbegeleider zoeken we de enthousiaste ouder die het teamgebeuren op zich wil nemen en alles rondom een wedstrijd wil begeleiden en coördineren. Meld je graag aan bij [email protected].
 
Mochten er vragen dan horen we deze graag.
Bijlage

Download app

Sponsor