header.jpg
Algemeen  |  14-10-2020
Na de persconferentie moeten we concluderen dat ook in onze veiligheidsregio een groot aantal maatregelen noodzakelijk blijken om de opmars van Covid-19 tegen te gaan. Het komt er voor ons op neer dat voor veel leden de 'hockeylockdown' per 14 oktober om 22 uur weer van kracht wordt. Dit geldt in elk geval tot 14 november a.s. maar door de winterstop die na onze 99e verjaardag op 22 november start, spelen we vermoedelijk pas in het voorjaar weer.

De nieuwe regels:
  • Alleen reguliere trainingen voor jongste jeugd en juniorenteams gaan door
  • Alle competities zijn tot nader order stopgezet
  • Ouders blijven in de auto, het terrein is niet toegankelijk 
  • Alle evenementen, vergaderingen, wedstrijden en andere bijeenkomsten zijn tot nader order afgelast
  • Per training is een herkenbare coronabegeleider vereist

Deze eerdere maatregelen blijven van toepassing

  • Het clubhuis is gesloten, alleen de toiletten zijn bij 'hoge' nood te gebruiken, ook kun je kort je keepersmaterialen uit de kleedkamer halen. Kom altijd omgekleed naar de club toe.
  • Beperk de tijd op de club, dus niet te lang voor de wedstrijd het terrein op en direct erna verlaat je het terrein weer
  • Neem zelf een gevulde bidon of iets te eten/drinken mee

Algemeen:

  • Houd overal buiten het veld de 1,5 meter afstand van elkaar
  • Bij klachten (verkoudheid en/of koorts) blijf je thuis en volg je de richtlijnen van het RIVM. Alleen de trainer beslist dat een speler niet deelneemt bij twijfel (hierbij worden de richtlijnen strikt gevolgd).
Het grotere doel is om sociale contacten te beperken, mochten er wel bijvoorbeeld oefenwedstrijden mogelijk blijken dan communiceren we dit apart. Het is beslist niet de bedoeling om zelf wedstrijden of andere evenementen te organiseren! Hou je strikt aan de regels zodat we zo snel mogelijk ook weer het veld op mogen.

We zoeken per training een coronabegeleider die op de afstand let en de regels uit o.a. deze mail. De begeleider mag uiteraard wel het terrein op. Meld je aan zodat de trainingen door kunnen blijven gaan.

Mochten er nog vragen zijn dan kun je die altijd aan het bestuur stellen via [email protected].

Download app

Sponsor