header_nieuw.jpg
Algemeen  |  7-6-2022

De voorjaars ALV van 12 mei 2022 was in vele opzichten een belangrijke ALV. 


De ALV stond stil bij het recente overlijden van twee illustere leden: Bea Zwart en Michiel de Cleen. Er werd een indrukwekkende minuut stilte in acht genomen. 


Er werden twee leden in de zon gezet. Hedwig Appels werd benoemd tot lid van verdienste en Bram Veenis werd erelid van onze mooie vereniging. Hedwig en Bram hebben zich decennialang tijdens de spreekwoordelijke dag en nacht op tal van terreinen ingezet voor de Kraaien. Het eerbetoon dat hen ten deel viel, was dan ook zonder meer ongelooflijk verdiend! 


De toespraken die Pieter Roos jr. voor hen had gemaakt en die door de voorzitter werden gehouden, zijn onderdeel van het verslag van de ALV. Dit verslag komt - in concept - versneld beschikbaar op het ledengedeelte van de website van De Kraaien. Normaal gesproken zou het concept verslag eerst moeten worden vastgesteld in de najaars-/winter ALV, maar we hebben gemeend het concept verslag – dat dus nog moet worden goedgekeurd - reeds nu op de site te zetten. 


Dit heeft in belangrijke mate te maken met het feit dat op de ALV is besloten om de contributie voor het komend seizoen voor alle categorieën met € 20,-- te verhogen. Wij realiseren ons terdege dat dit een aanzienlijk bedrag is. Echter, ook onze vereniging wordt geconfronteerd met de plotseling zeer sterk opkomende inflatie. Dit vertaalt zich vooral in de energielasten die zoals bekend in zeer sterke mate (blijven) toenemen. Onze club had een contract met Sportstroom, een inkoopcombinatie voor energie voor sportverenigingen. Dat contract liep af. Nu worden wij zoals velen ook gedwongen om te accepteren dat er veel onrust is op de energiemarkt en dat dit leidt tot hogere prijzen.  


De begroting voor het komende clubjaar voorziet in een forse verhoging van de energielasten die weliswaar niet helemaal door de verhoging van de contributie kan worden gedekt, maar wel grotendeels. We zullen als club ervoor moeten waken dat we zuinig met de energie omspringen. Wellicht gaat de energiemarkt zich enigszins stabiliseren, maar met de voortdurende oorlog in Oekraïne is het maar de vraag of dat lukt en of we weer terug kunnen gaan naar de prijzen die we gewend waren. 


Zoals gezegd: het is een aanzienlijke verhoging. We hebben er alle begrip voor wanneer leden de keuze maken om de contributie voor het volgend seizoen in tien termijnen in plaats van ineens of in drie termijnen te betalen. We komen nog terug hoe dit functioneel gemaakt wordt. 


Het concept verslag van de ALV is vanaf heden beschikbaar in het ledengedeelte van de website, waarop u kunt inloggen met uw lidnummer en persoonlijke wachtwoord. 


Reacties

Rob van Berge

15-7-2022 @ 15:47:19 |En ik dat verslag maar zoeken en niet

Rob van Berge

15-7-2022 @ 15:47:59 |vinden. Wie weet waar en hoe?

Reageer op het nieuws