Header.jpg
Algemeen  |  17-4-2024

Het einde van het hockeyseizoen nadert en achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Het belangrijkste onderdeel hierin is de teamsamenstelling. Dit is een zorgvuldig proces waarover we jullie graag informeren. Mochten jullie na het lezen van deze mail nog vragen hebben, laat het ons dan vooral weten. 

 

Het uitgangspunt

Bij het indelen van de jeugd teams voor het nieuwe hockeyseizoen, heeft de TC hierbij als doel dat ieder kind in een voor hem/haar passend team kan spelen, waarbij hockeyplezier voorop staat, maar ook wordt gekeken naar hockeykwaliteit en -behoefte.   

 

Hoe komen we tot de nieuwe teamsamenstelling?

Voor de teamsamenstelling wordt input gevraagd aan de trainers, coaches en ouderbegeleiders. Dit gebeurt onder andere door het invullen van het TIPS formulier (Technisch, Inzicht, Persoonlijkheid, Snelheid). Daarnaast worden ook dit jaar selectie/indeling trainingen gehouden voor de teams O12 tot en met O18. Het is een combinatie van alle informatie tezamen dat de basis vormt voor de nieuwe teamsamenstelling.

 

Selectie/indeling trainingen 014 - 018  

Deze trainingen zijn bedoeld om spelers de mogelijkheid te bieden om te laten zien waar ze staan en in welk team ze het komende seizoen behoren te hockeyen. Het gaat hierbij niet zo zeer over het selecteren van spelers voor ‘het eerste’ team, maar het indelen van de teams over de hele lijn. Tijdens deze trainingen zijn naast de trainers ook leden van de TC aanwezig. De leden van de TC hebben ruime hockeyervaring en kunnen daarmee de spelers objectief en eerlijk toetsen. Er wordt gekeken naar o.a. hockey kwaliteit, spelinzicht en samenwerking. Wij willen graag benadrukken dat de teamindeling niet alleen van deze trainingen afhangt zoals we ook bovenstaand al aangaven. Indien er per leeftijd-lijn maar een team is, zullen er geen aparte trainingen worden gehouden. Dit is momenteel bij ons jongenslijn het geval.


Deelname aan de selectie/indeling trainingen vindt plaats op inschrijving van de spelers, zodat we weten wie er komen en iedereen een juist hesje kan krijgen. Alle spelers die vanaf volgend seizoen in de O14 tot en met O18 gaan spelen komen hiervoor in aanmerking (Let op dit geldt ook voor de huidige tweedejaars O12). 


Er worden per leeftijd-lijn twee selectie/indeling trainingen georganiseerd. Deze vinden plaats in de week van 22 t/m 26 april en in de week 13 t/m  17 mei. Gedurende deze weken zal er voor de deelnemers aan de trainingen één gewone training vervallen en worden vervangen door de selectie/indeling training. In de kraaienapp wordt binnenkort zichtbaar wanneer de trainingen per leeftijd-lijn plaatsvinden. De eerste training zal zich meer richten op het technische aspect en de andere training zal meer gericht zijn op partijvormen.  Ter verduidelijking, wanneer je tweedejaars O12 of eerstejaars O14 bent, neem je deel aan de training voor de O14. Tweedejaars O14 of eerstejaars O16 betekent deelnemen aan training voor O16 enzovoorts.


Sociale Aspect

Met het oog op het sociale aspect krijgt iedere speler de gelegenheid om twee namen door te geven bij wie de speler het liefst in een team komt. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden, maar we kunnen geen garantie geven.  Om de kans te vergroten om met elkaar in een team te komen is het wenselijk dat de spelers elkaar als voorkeur opgeven. Je voorkeur kan worden aangegeven middels het aanmeldformulier. (zie link hiervoor)


Indeling trainingen O12 

Bij de O12 lijn staat het samen ontwikkelen en leren samenspelen centraal. Bij deze trainingen gaan de huidige O10 trainen met de huidige eerstejaars O12. Deze trainingen hebben als doel om gelijkwaardige teams samen te stellen. Met gelijkwaardige teams bedoelen we een juiste indeling van eerstejaars, tweedejaars en nieuwe leden. Kinderen van deze leeftijd zijn nog volop in ontwikkeling en het spelplezier en leren vinden wij dan ook superbelangrijk. Het is de bedoeling dat er een mooie mix van speelsterkte ontstaat.


Opgeven voor de selectie/ indeling training en je sociale voorkeur. 

Geef dit vóór 21 april 2024 via dit formulier Trainingen aanmeldformulier onder vermelding van je voor- en achternaam en je huidige team.


Tot slot  

Het indelen van teams is een intensief proces op basis van input over het gehele speeljaar. Wij proberen als club met veel vrijwilligers dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Het kan echter zijn dat de uiteindelijke teamindeling bij spelers en hun ouders vraagtekens of teleurstelling oproept. Wij staan uiteraard open voor constructieve feedback. 


Wij kijken uit naar een mooi nieuw hockeyseizoen!!


Met vriendelijke groeten,  

Jette, Joost, Olav, Lincy en Glenn  


Namens de Technische Commissie  

Reacties

Layla Geschev

20-4-2024 @ 16:21:50 |Zijn de dagen/tijden van bovenstaande trainingen al bekend?

Lou de Vries

30-4-2024 @ 09:23:10 |Beste indelers, misschien goed om rekening te houden met vrijdag 17 mei? om dan geen selectietrainingen te doen? Aangezien veel mensen een lang weekend weg willen met Pinksteren?

Reageer op het nieuws