Header.jpg
Algemeen  |  17-1-2023

Vandaag is er een belangrijke stap gezet in onze verhuizing naar de Fortuijnweg. Er is een bezwaar van natuurclub Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) tegen de verhuizing behandeld in de rechtbank te Haarlem. We denken dat gemeente Zaanstad sterk staat in haar zaak en zien de uitspraak met veel vertrouwen tegemoet. Het Noord-Hollands nieuw schreef er vandaag gelijk een artikel over. Hoewel we er nog niet zijn, zijn we blij met het verloop van de zitting. Niet in de laatste plaats omdat de behoefte aan nieuwe watervelden steeds groter wordt. 


De zitting

Maar liefst drie rechters hebben zich gebogen over de het bezwaar tegen de realisatie van het sportpark Fortuin. Daarin zijn onder andere de volgende argumenten ter tafel gekomen:

 • De leefomgeving van onder andere de meervleermuis zou worden aangetast. Iets dat niet blijkt uit de onderzoeken van de gemeente. 
 • De ondergrond van het terrein zou vervuild zijn, wat sporten op deze locatie onveilig maakt. In de basis is dit juist. De grond is/was vervuild. Echter zijn er inmiddels al meer maatregelen genomen dan wettelijk verplicht om deze verontreiniging aan te pakken. De bodem is inmiddels al tweemaal door een gerenomeerd bodemonderzoeksbureau onderzocht. En de meest ernstige vervuilingen zijn al eerder verwijderd. 
 • De natuurvergunning zou verlopen zijn. Hiervan is al eerder aangegeven dat die voor het project nog steeds geldig is. 

De uitspraak

We zien de uitspraak met veel vertrouwen tegemoet en hopen daarna de volgende stappen te kunnen zetten. De termijn van de uitspraak hangt ervan af of de gemeente nog extra vragen heeft. Dat is uiterlijk volgende week vrijdag helder. Daarna volgt nog reactietermijn voor de andere partij. Mocht dat niet het geval zijn dan is er binnen enkele weken een uitspraak. 

 

Wat zijn de mogelijke scenarios:

Er zijn een aantal scenario’s mogelijk naar aanleiding van de zitting en het vervolg (van gunstig naar ongunstig voor de club):

 1. Het bezwaar wordt afgewezen en er wordt geen beroep aangetekend: in dat geval kunnen we aan de slag en zouden we najaar 2023 al de eerste velden kunnen bespelen (door de tijd van het voorbelasten die minstens 6 maanden is)
 2. Het bezwaar wordt afgewezen en er volgt beroep bij de Raad van State. Het zal dan tot de behandeling van het beroep duren tot we definitief verder kunnen, wel kunnen we voorbereiden en de voorbelastingstijd is 6 maanden:
  • Beroep wordt afgewezen: Uitgaande van ca. 1 jaar tot behandeling zouden we in de zomer 2024 de velden kunnen bespelen
  • Beroep wordt toegewezen: dan is er een nieuwe situatie die we met Gemeente en leden gaan bespreken
 3. Het bezwaar wordt toegewezen: dan hangt het zeer af op basis van welke gronden het is toegewezen

 

In ‘vogelvlucht’ de gebeurtenissen door de tijd heen:

 • Vanaf 2012 is de Kraaien opgenomen in het ‘route buitensport’ van de Gemeente Zaanstad.
 • Daaruit heeft het Theehuisberaad met een groep betrokken Kraaien de Fortuijnweg als meest geschikte locatie voorgesteld.
 • Binnen de club is een zogenaamd plan van eisen opgesteld en is het prachtige clubhuis zoals je dat hier kunt zien eruit gekomen (zie: https://studiokramer.nl/clubhuis/).
 • Er zijn vele onderzoeken gedaan naar de bodem en de staat van de natuur en beschermde soorten zoals de ‘rugstreeppad’ en diverse vleermuizen. De gemeente heeft ontheffing gekregen voor deze diersoorten en ook een onherroepelijke natuurvergunning verkregen.
 • De ALV heeft ingestemd met de verhuizing naar Sportpark Het Fortuin.
 • Uiteindelijk is het bestemmingsplan in 2019 gesneuveld op het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zoals vele projecten (zie: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3090).
 • Hierna heeft de gemeente het project weer opgepakt de de mogelijkheid benut om af te wijken van het bestaande bestemmingsplan binnen de WABO.
 • Er is vervolgens in februari 2022 bezwaar gekomen tegen de ontwikkeling (zie: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:1453) dat is afgewezen.
 • Vervolgens zijn de bomen gerooid en wordt het terrein nu voorbelast (zorgen dat grond stabiel is voor bouwwerkzaamheden). Dat duurt ongeacht de procedures circa 6 maanden.
 • Op 17 januari was de inhoudelijk behandeling van het bezwaar, er is nu alleen nog beroep mogelijk bij de Raad van State.

Reacties

Kevin van Amesfoort

17-1-2023 @ 21:13:03 |Top! Ik kan niet wachten om te verhuizen

Elaia van Noortwijk

17-1-2023 @ 21:19:49 |Op naar de Fortuinweg!

Collin van Noortwijk

17-1-2023 @ 21:21:33 |Weer een stapje dichterbij!

Arjen Alrich

17-1-2023 @ 21:25:37 |Top!

Hendrik Jongejans

17-1-2023 @ 21:46:18 |Lekker verder uitbroeden dat Kraaienei en op naar een nieuw nest op de Fortuinweg......keep up the good work!

Keetie Happé

17-1-2023 @ 22:04:31 |lets go!

Pilar de Glas

19-2-2023 @ 15:58:36 |Lekker dan! Hoop snel dat het door gaat!

Reageer op het nieuws