Header.jpg
Algemeen  |  29-11-2023

Morgen, op donderdag 30 november 2023 om 20.00 uur houdt ZHC De Kraaien in het clubhuis een ALGEMENE LEDENVERGADERING.


De stukken behorende bij deze vergadering kunt u vooraf downloaden vanaf onze website www.kraaien.nl. Log in met uw lidnummer en wachtwoord en kies in het Mijn Kraaien menu voor Documenten > Algemene Ledenvergadering. 


Agenda


1. Opening en welkom

2. Vaststelling agenda en presentie

3. Mededelingen

4. Vaststelling verslag ALV 31 mei 2023, zie bijlage

5. Vaststelling jaarrekening 2022/2023, verslag Commissie van Financiën, décharge bestuur, zie bijlage

6. Samenstelling bestuur: Fred van der Werff aftredend, met benoeming van Bonaria Vos als nieuwe penningmeester. Henk Boersen aftredend en herkiesbaar. Martijn Nanning te benoemen als Commissaris Algemene Zaken.

7. Stand van zaken verhuizing, inclusief benoeming Commissie Beoordeling Verkoop, thans bestaande uit Steven de Niet, Julian Happe, Daan Klaase en Frank Kessel, zie bijlage

8. Flexhockey 

9. Hockeyzaken

10. Uitreiking Kraai van het Jaar, Evert Honigbeker, P.H. de Jongbeker en thuisfluiter.

11. Rondvraag

12. Sluiting


Uw aanmelding, vragen en/of opmerkingen kunt u richten aan [email protected] .


Namens het bestuur van ZHC De Kraaien,

Mireille Kooman Rühland (secretaris)

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws