Header.jpg
Aanmelding (proef)lidmaatschap
Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; uw gegevens worden direct opgenomen in onze administratie. Op basis van uw gegevens wordt ook meteen een (PDF) inschrijfformulier aangemaakt. Deze wordt ter controle per e-mail naar u verzonden.
Bij aanmelding voor het lidmaatschap wordt u geacht kennis te hebben genomen van de statuten en reglementen van ZHC de Kraaien. Deze kunt hier u vinden:


Inschrijven als
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  De inning van contributie en inschrijfgeld bij nieuwe leden geschiedt uitsluitend per automatisch incasso.

 
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
 
   
   
 
Lidmaatschap
   
   
   
Extra informatie
   
   
   
   
   
Bevestigen
  Door op bevestigen te klikken bent u als lid ingeschreven en ontvangt u een inschrijfformulier op uw scherm. Dit formulier kunt u voor uw eigen administratie uitprinten en bewaren.

 
Vrijwilligersinzet
  ZHC de Kraaien draait voor een groot deel dankzij de inzet van vrijwilligers. Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van vele leden én ouders. Bereidheid tot vrijwilligersinzet is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap. U kunt hieronder aangeven waar wij u voor kunnen benaderen.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.